Що таке Charity Tuner?

Charity Tuner — це незалежна громадська моніторингова організація. Ми перевіряємо діяльність українських неприбуткових організацій (благодійні та громадські організації) щодо дотримання принципів Прозорості&Порядності.

Кому потрібні результати нашої перевірки?

Перш за все, самим неприбутковим організаціям. Благодійні фонди та ГО по всьому світі залежать від репутації.

 • Організаціям з чистою репутацією довіряють громадяни, а значить, жертвують свої гроші, ресурси та волонтерську працю.
 • Організаціям з чистою репутацією довіряє бізнес, а значить, саме в партнерстві з такими організаціями втілює власні проекти корпоративної благодійності, корпоративного волонтерства та соціальної відповідальності.
 • Організаціям з чистою репутацією довіряють державні структури (в тих країнах, де працюють системи зменшення податкового навантеження на суму, що її бізнес віддав на благодійність).

Саме таку систему ми будуємо в Україні. Ми переконані, що саме через впровадження принципів Прозорості&Порядності та незалежного моніторингу можна добитися і в Україні запуску системи податкового стимулювання соціально-відповідальних бізнесів.

Що ми вважаємо ключовими принципами Прозорості&Порядності?

Кожна неприбуткова організація має свої статутні завдання, для виконання яких залучає ресурси суспільства: гроші, товарно-матеріальні цінності, волонтерську працю тощо. Ми вважаємо, що суспільство має право знати, наскільки чесно та ефективно ці ресурси використовуються. В ході перевірки ми звертаємо увагу на такі факти:

 • Чи звітує організація про свої проекти?
 • Чи публікує організація регулярні (оптимально — раз на місяць, але принаймні, раз на 3 місяці) фінансові звіти?
 • Чи є в звітах фінансові документи, фото-відео матеріали, що підтверджують достовірність наданих даних? Чи підтверджуються відомості, подані в звітах, при перевірці з інших джерел?
 • Чи показує організація у своїх звітах, скільки витрачається на утримання структури (зарплатний фонд, оренда приміщень, закупівлі обладнання для свого персоналу?
 • Чи показує організація джерела надходження коштів/майна?
 • Чи публікує організація інформацію про свої керівні органи (засновники, дирекція, правління, наглядові чи опікунські ради — якщо такі є)?
 • Чи публікує організація свої установчі документи (Статут, «Правила, Принципи, Процедури», рішення керівних органів щодо змін в цих документах)?
 • Чи є люди, що входять до керівних органів, пов’язаними особами? Як в організації ухвалюються рішення, що потенційно підпадають під визначення «конфлікту інтересів»?
 • Чи спрямована діяльність організації саме на досягнення суспільно-важливих цілей, а не PR-супровід своїх засновників?

Чи відповідає цим принципам Charity Tuner і хто перевіряє нас?

Charity Tuner має Правління з 5 осіб, які не пов’язані між собою. Інформація про них міститься на нашому сайті. Статут та внутрішні процедури нашої організації відповідають вимогам ICFO щодо діяльності моніторингових організацій. У 2017 році Charity Tuner отримав запрошення представляти Україну в Комітеті. В рамках Комітету ми готуємо звіти про свою діяльність.

Звідки взялися принципи Прозорості&Порядності?

Рух моніторингових організацій почався в Західній Європі 125 років тому — саме тоді в Берліні виникла перша подібна структура, що зараз має назву DZI (Німецький центральний інститут дослідження соціальних питань). Подібні організації, об'єднані у міжнародний комітет фандрайзингових ініціатив (ICFO) працюють зараз в більшості розвинених країн — від США та Бразилії до Японії та Китаю.

Через неприбуткові організації, що проходять перевірку з боку членів ICFO, протягом року збираються та ефективно витрачаються на вирішення соціальних проблем понад $ 7 000 000 000.

З 2017 року представники комітету входять до Ради міжнародної організації FATF — це поважна рейтингова структура, що бореться з відмиванням брудних коштів та фінансуванням тероризму. Відповідно, з 2018 року кожну країну, щодо якої здійснюється моніторинг FATF (а це майже всі країни світу), будуть також перевіряти: чи достатньо зусиль докладає місцевий уряд, аби запобігати відмивання коштів та фінансування тероризму під виглядом неприбуткової (громадської чи благодійної) діяльності.

Кого НЕ перевіряє Charity Tuner?

 • Приватні («іменні») благодійні фонди політиків та бізнесменів. Вони, зазвичай, витрачають кошти власних засновників і не проводять публічних зборів пожертв. Крім того, системи управління таких організацій передбачають вирішальний вплив засновників на ухвалення рішень, а це не відповідає принциповам незалежного урядування.
 • Фонди та організації, що існують лише на грантові кошти. Міжнародні донори мають свої потужні системи контролю виконання проектів і саме їм звітують отримувачі грантів. Крім того, подібні структури не проводять зазвичай публічних зборів пожертв.
 • Профспілки, політичні партії, ОСББ та інші організації зі статусом неприбутковості. Ми моніторимо лише благодійні та громадські організації.
 • Фонди та організації, в органах управління яких (дирекція, Правління тощо) понад 20% голосів належить політикові або державному службовцю. Такі організації не відповідають принципам незалежного урядування та попередження конфлікту інтересів.

Хто може «замовити» перевірку організації?

 • Сама організація, якщо вона бажає увійти до списку Надійних, зобов’язується дотримуватися принципів Прозорості&Порядності і таким чином забезпечувати собі чисту репутацію.
 • Бізнес, якщо бажає здійснювати свої проекти корпоративної благодійності, корпоративного волонтерства чи корпоративної соціальної відповідальності без ризику для власної репутації. Саме допомога перевіреним (незалежно) організаціям є основою для формування Goodwill бізнес-інституцій.
 • Громадяни, якщо їх цікавить, чи варто перераховувати пожертви або допомагати іншим чином «цій конкретній організації».

Яким є мінімальний набір інформації, що її оприлюднює організація?

Статут та інші установчі документи організації.

Інформація про місцезнаходження організації.

Інформація про керівні органи: засновники, Правління, дирекція, Наглядові чи Опікунські ради (за наявності).

Базові принципи прозорості: у вільному доступі — на сайті або на fb-сторінці — вказано назву, адресу, рік заснування.

Чим ЩЕ ми керуємося при перевірці НПО:

 1. Наявність сайту або відкритої для комунікації сторінки у fb.
 2. Наявність fb-активності, оперативність, чіткість у відповідях на усі поставлені запитання (згадно законодавству).
 3. Наявність постійно оновлених звітів про залучені кошта та видатки НПО у вільному доступі.
 4. Репутація (відгуки співробітників ЗМІ, донорів та реципїєнтів).
 5. Відгуки партнерів.
 6. Публикації в ЗМІ.